Utekontakten

Kort fortalt

Utekontakten i Nordre Follo består av fire utekontakter som jobber med forebyggende og oppsøkende arbeid rettet mot ungdom 12–23 år.

Hvordan jobber Utekontakten?

Utekontakten treffer og snakker med ungdom der de er. Dette kan for eksempel være på skolen, fritidsklubb, skatepark, kjøpesentre, ungdomskafeer og andre steder der de oppholder seg.

Koordinerer hjelpetilbud

Dersom det er behov kan Utekontakten sette ungdom i kontakt med andre hjelpetilbud. Utekontakten samarbeider tett med andre instanser i kommunen som jobber for at barn og unge skal få et best mulig oppvekstmiljø.

Gruppetilbud og arrangementer

Utekontakten tilbyr ulike gruppetilbud og bidrar inn i temadager på ungdomsskoler og videregående skoler. Vi deltar også på foreldremøter og ulike arrangement som er aktuelle for ungdom.

Hva kan du snakke med Utekontakten om?

Vi snakker med ungdom om det de er opptatt av, og hjelper de hvis de trenger det. Det kan for eksempel handle om:

 • Vennskap
 • Konflikter
 • Familie
 • Rus
 • Sosiale medier
 • Fremtid
 • Skole
 • Vold
 • Følelser
 • Selvtillit
 • Selvfølelse
 • Ensomhet
 • Kriminalitet
 • Overgrep
 • Bekymring
 • Kjærlighet
 • Psykisk helse
 • Jobb
 • Økonomi 

Utekontakten har taushetsplikt og meldeplikt.

Kontaktinformasjon

Vi holder til i Kolbotnveien 22, sammen med andre forebyggende tjenester. Barn, ungdom, foreldre, samarbeidspartnere og andre er velkommen til å ta kontakt.

Utekontakten i Nordre Follo kommune

Vi er tilgjengelig i flere kanaler mandag–fredag, kl. 08.00–15.30 (til kl. 22.00 tirsdag og onsdag). Vi jobber også to helger i måneden, fredag kl. 15.00-23.00 og lørdag kl. 15.00-23.00.  

Vakttelefon: 41 26 73 26

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn
E-post: Utekontakten@nordrefollo.kommune.no
Facebook: Utekontakten Nordre Follo
Instagram: Utekontakten_nordre_follo
Snap:

 • Tone: otu-tone
 • Tonje: tonje.uk
 • Malin: utekmalin
 • Cato: catoutekontakt  
Tone Lauvstad, utekontakt

Telefon: 97 70 65 18

Tonje Ørnevik, utekontakt

Telefon: 41 23 89 05

Malin Horgmo, utekontakt

Telefon: 41 37 43 71

Cato Symrebu, utekontakt

Telefon: 93 26 16 24