Seniorkontakt

Kort fortalt

Seniorkontaktene samarbeider med flere tjenester og gir ulike tilbud til kommunens seniorer.

Hva kan seniorkontaktene hjelpe deg med?

  • Informere, oppmuntre og motivere til et aktivt og deltakende liv.
  • Gi informasjon, råd og veiledning innenfor temaer som helse, brann, trening og kosthold.
  • Holde innlegg om ulike temaer for lag og foreninger.
  • Være kontaktperson for Vern for eldre (vold i nære relasjoner).
  • Henvise videre til aktuelle kommunale tjenester.
  • Holde oversikt over tilbud og aktiviteter.
  • Arrangere kurset «Takk bare bra», et kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre.
  • Være en samtalepartner.

Kom gjerne en tur innom et av våre seniorsentre, eller kontakt oss på telefon. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. 

Kontakt oss

Seniorkontakt Torgunn Lippestad Dahl

Telefon: 95 73 64 37

Seniorkontakt Tove Embretsen

Telefon: 46 50 32 85