Den kulturelle spaserstokken

Kort fortalt

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal ordning som skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

Hva er den kulturelle spaserstokken?

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal ordning. Den skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Kulturliv har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Den kulturelle spaserstokken i Nordre Follo kommune.

Kontaktinformasjon

Tuva Weideborg Hongve

Saksbehandler, Folkehelse og kultur

Telefon: 48 86 42 02