Foreldreveiledning

Kort fortalt

  • Har du et barn med atferdsproblemer på grunn av funksjonsnedsettelser, kan du søke om foreldreveiledning.
  • Målet er å gi dere kunnskap og verktøy til å forebygge og håndtere vanskelig atferd hos barnet.

Hva er foreldreveiledning?

Det et er tilbud til foresatte som har barn med atferdsproblemer på grunn av ulike typer funksjonsnedsettelser, som

  • psykisk utviklingshemming
  • autisme
  • ADHD
  • sjeldne syndromer 

Lavterskeltilbud for foreldre og andre pårørende

Målet er å gi foreldre kunnskap og verktøy til å forebygge og håndtere vanskelig atferd hos barnet.

Vi tilbyr flere former for veiledning som er tilpasset forskjellige situasjoner. 

Slik søker du

Kontakt oss på e-post eller telefon, så avtaler vi et møte. Der finner vi ut hva som er deres behov, og om dette tilbudet passer for dere.

Familiestøtte og tjenestetildeling

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger