Ferietilskudd for ledsager

Kort fortalt

Du kan søke om få dekket ferieutgifter for ledsageren din hvis du 

 • har behov for ledsager på ferie og helgeturer
 • er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare daglige oppgaver

Støtten dekker ledsagers utgifter til reise, mat/drikke og losji. 

Frist for å søke

Kommunen har i 2024 satt av 200.000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med funksjonsnedsettelser.

Søknadsfristen er 15. mars 2024.

Hvem kan søke?

Du kan søke hvis du 

 • har behov for ledsager(e) på ferie/helgeturer
 • er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare hverdagslige oppgaver

Den økonomiske støtten skal dekke ledsager(e)s reise, mat/drikke og losji. Lønn til ledsager dekkes ikke.

Hva kan du få støtte til?

Tilskuddet skal 

 • dekke reise, opphold og mat/drikke for ledsager 
 • ikke overstige 20 000 kroner per år
 • brukes til helgetur eller feriereise

Du kan få tilskudd for flere ledsagere. Kommunen vurderer ut fra ditt funksjonsnivå hvor mange ledsagere du kan dekket utgifter for.

Vilkår for å søke

Du må

 • bo i kommunen
 • være over 18 år
 • ha en funksjonsnedsettelse som gjør deg helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie oppgaver i dagliglivet
 • ha en brutto inntekt på under tre ganger grunnbeløpet i folketrygden og en netto formue i ubunden kapital på under 100 000 kroner

Søknader for barn under 18 år vil bli behandlet hvis det er naturlig at andre enn foreldrene er ledsager.

I søknaden må du

 • svare på alle spørsmålene 
 • legge ved et budsjett som viser utgifter til reise, opphold og mat/drikke for ledsageren din 

Hva skjer videre?

Vi tar utgangspunkt i SIFOs satser når vi vurderer søknaden din. Hvis vi får søknader for mer enn totalt 200 000 kroner, må vi prioritere nye søkere og søkere som ikke har mottatt ferietilskudd de tre siste årene.

Resten fordeles mellom søkerne, med utgangspunkt i den beregnede totalsummen for den enkelte.

Tilskuddet vil bli

 • innvilget for ett år og kan ikke overføres til neste år. Vi kan gjøre unntak i spesielle situasjoner.
 • utbetalt på forskudd

Hvis viktige hensyn tilsier at du bør få ferietilskudd innvilget, kan kommunen vurdere kriteriene annerledes.

Etter ferien

Du må levere regnskap med dokumentasjon på utgiftene innen én måned etter hjemkomst.

Hvis du oppgir feil opplysninger, ikke leverer regnskap eller bryter betingelsene, kan du få krav om å betale tilbake tilskuddet. Det kan også føre til at du blir utestengt fra tilskuddsordningen i inntil tre år.

Slik søker du

Søknadsskjema

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Habilitering 
Postboks 3010
1402 Ski

Du kan også kontakte oss på telefon 98 29 87 44, eller sende e-post til Habilitering@nordrefollo.kommune.no

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger