Dialogforum

Kort fortalt

  • Dialogforum er åpne møter for verger og pårørende
  • Vi ønsker å ha en dialog rundt temaer som dere tenker kommunen bør bli bedre på
  • Møtene arrangeres av kommunedirektøren og kommunalsjefen i Helse og Mestring

Hva er dialogforum for pårørende og verger?

Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vet at dere er i en krevende livssituasjon. Det er ikke alltid dere føler at vi møter dere slik dere ønsker, eller møter deres barns og deres behov på en god måte.  

Dette ønsker vi å bli bedre på. Vi har derfor opprettet Dialogforum. Det er åpne møter for verger og pårørende, og målgruppen fanger hele aldersspekteret, fra barn til voksen.  

I disse møtene ønsker vi å ha en dialog rundt overordnede temaer som dere tenker at vi bør bli bedre på. Det kan være temaer som informasjon, kommunikasjon, tillit og brukermedvirkning.  

Dialogforum arrangeres av kommunedirektøren og kommunalsjefen i Helse og Mestring, og det er de som leder møtene.

Referater og invitasjoner

Her er invitasjon med link til påmelding til aktuelle møter, og referater fra tidligere avholdte møter.