Aktiviteter

Kort fortalt

Meningsfull aktivitet og sosial trening for personer med psykiske helseutfordringer.

Om tjenesten

Målet med tjenesten er å bidra til meningsfull aktivitet og sosial trening. Tilbudet kan benyttes av personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer. Aktivitetene legger vekt på sosial og fysisk trening, aktivisering og brukermedvirkning. 

Kornmoveien aktivitetssenter

Vi tilbyr aktivitetstilbud i grupper både i Kornmoveien og ute i nærmiljøet. Målet vårt er å skape et godt sosialt fellesskap i trygge omgivelser. Aktivitetene dekker et bredt spekter av interesseområder for å dekke ditt behov for personlig vekst og utvikling.

Timeplan

Pris

Du må betale for materialer. 

Kjeppestad gård

Kjeppestad gård er en sosial møteplass med aktivitetstilbud både på Kjeppestad og i nærområdet. Målet vårt er å skape et godt sosialt fellesskap i trygge omgivelser. Aktivitetene dekker et bredt spekter av interesseområder for å dekke ditt behov for personlig vekst og utvikling. 

Timeplan

Transport

Det er mulighet for transport til/fra Kjeppestad gård ved behov. Vi har egen minibuss som henter i Kirkeveien 3 i Ski sentrum til faste tider.

Pris

Du må betale for materialer og eventuell lunsj.    

Slik søker du

Fyll ut skjemaet: 

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Lover og regler 

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§ 3-2 (5).

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 66 81 50 70

Telefontid mandag–fredag kl. 09.00-15.00

Psykisk helsetjeneste

Vær oppmerksom på at e-post har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Derfor oppfordrer vi til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. Eksempler på dette kan være helseopplysninger og fødselsnummer.