Legevakt

Kort fortalt

 • Ring 113 når det er akutt og står om liv.​
 • Ring fastlegen din i åpningstiden til fastlegekontoret.
 • Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Ring først

Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten og kan gi råd og veiledning på telefonen.

Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis det ikke er akutt, kan du ringe fastlegen og avtale time. Fastleger kan tilby hastetime hvis det er alvorlig. ​​Hvis du trenger hjelp på dagtid skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til.

Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resepter, varige og kjente plager uten akutt forverring. Les mer om fastlege.

En fordel med å oppsøke fastlegen er at hen har journalen og kjenner helsetilstanden din. 

Adresse og åpningstid 

Legevakten holder til på Ski sykehus og er åpen hele døgnet. Adressen er Vardåsveien 3, Ski. Inngang via hovedinngangen i 2. etasje. Det er parkeringsplass på nedsiden av sykehuset.

Hva behandler vi på legevakten?

Legevakten tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdommer, skader og kriser. Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten er

 • høy feber, særlig hos barn
 • moderate pustevansker
 • akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • slapt og medtatt barn eller voksen
 • alvorlig psykisk sykdom
 • mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • kuttskader som må sys
 • mistanke om brudd

Papirer du bør ta med til legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Du bør derfor ta med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

Ventetid på legevakten

Legevakten er for alle, men ikke for alt. Helsepersonalet vurderer alvorlighetsgraden ut fra et medisinsk sorteringssystem. Alle skal få best mulig profesjonell hjelp for sine problemer, men du kan oppleve ulik ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

I ventetiden

Hvis skaden ikke er akutt, må du regne med noe ventetid. Det er TV og ladestasjoner for mobil og nettbrett i ventesonen. Vi har gratis trådløst internett. Hvis du har med deg barn på legevakten, kan det være lurt å ta med seg noen leker eller bøker for å gjøre ventetiden lettere.

Eksempler på tilstander som blir prioritert uten ventetid

 • Alvorlige brystsmerter
 • Alvorlige pusteproblemer
 • Mistanke om akutt livstruende sykdom
 • Alvorlige allergiske reaksjoner
 • Svært alvorlige skader

Eksempler på tilstander som gir noe ventetid, men får prioritet framfor andre

 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Vold- og voldtektsofre
 • Svært nedsatt allmenntilstand
 • Mistanke om akutt alvorlig sykdom
 • Sterke smerter
 • Sår og brannskader

Eksempler på tilstander som vanligvis ikke prioriteres foran andre

 • De fleste infeksjoner, øyekatarr, ørebetennelse, blærekatarr
 • Allergiske hudreaksjoner og lignende
 • Korsryggsmerter
 • Små sår

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen.

Betaling

Hvem må betale for konsultasjon og utstyr? 

Personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet, skal ikke betale for selve konsultasjonen hos legen.

Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.

Gravide som er hos legen av andre årsaker enn svangerskapet, må også betale for konsultasjonen. 

Du kan derfor oppleve å få en faktura, selv om du har frikort, er gravid, under 16 år eller i førstegangstjeneste. 

Les mer om egenandel hos lege (helsenorge.no).

Hvordan skal du betale?

Du skal betale på betalingsautomaten ved utgangen. Hvis du ikke betaler på den, vil du enten få en SMS med betalingslenke fra ConvenePay (hvis du har oppgitt mobiltelefonnummer). Hvis du ikke har oppgitt mobilnummer vil du få en faktura i posten. Faktura kommer fra Convene, og vil ha et gebyr, som for tiden er på kr. 71,-

En SMS med en betalingslenke fra ConvenePay gir mulighet for å betale uten fakturagebyr når du har besøkt legevakt/mottatt legevakttjenester. Denne betalingslenken er gyldig i 48 timer. Hvis betalingslenken ikke er benyttet i løpet av disse 48 timene, vil det utstedes en faktura, og det påløper et fakturagebyr. (Som for tiden er på kr. 71,-)

Se mer info om ConvenePay på nettsiden deres.

SMS med betalingslenke er altså et tilbud for gebyrfri betaling, og det er frivillig å benytte seg av tilbudet/trykke på lenken. Hvis andre enn pasienten har mottatt SMS, er det fordi SMS sendes til mobilnummeret som er oppgitt ved registrering på legevakten.

Hvem skal du kontakte om faktura og betaling? 

Har du fått faktura og lurer på noe i den forbindelse, kan du kontakte Convene, via nettsiden deres. Her finner du relevant informasjon og mulighet til veiledning på telefon, chat og e-post, samt ofte stilte spørsmål.

Convene kan også nåes via telefon 21 62 73 20. Du kan også sende en e-post til vårt fakturamottak. 

Det er viktig at pasienter ikke benytter 116117 for fakturaspørsmål.

Etter 24 timer kan du finne fakturakopi ved å logge deg på Pasientsky med BankID.

Etter besøket

Jeg er fortsatt syk

Hvis du fortsatt føler deg syk, kontakt din fastlege for videre behandling.

Jeg har blitt verre

Dersom du blir akutt verre, kontakt legevakten på telefon 116 117.

Forlenget sykemelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som hjelper deg med. 

Non-residents

European Citizen

Bring an EU health care card to pay your personal deduction. Those without a health care card must pay for amount at the emergency room and apply for reimbursement with their insurance company.

Non EU

Non EU citizens must pay full price. 

Annen hjelp ved krise

Ved akutt psykisk krise, alvorlig depresjon

Kontakt legevakten på 116 117 eller ring 113.

Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt

Telefon: 23 48 70 90
Adresse: Storgata 40

Krise- og incestsenteret i Follo

Telefon: 64 97 23 00
Krise- og incestsenteret i Follo   

Støttesenter for voldsutsatte ved Follopolitiet

Telefon: 800 40 008
Støttesenteret ved Follopolitiet