Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

Kommunen har planer og retningslinjer som skal sikre gode tjenester til innbyggerne:

  • Kvalitetsmelding for helse og omsorg
  • Temaplan for helse og omsorg

Kvalitetsmelding for helse og omsorg

Kvalitetsmeldingen er et kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale områder og status innenfor helse og omsorg.

Meldingen er laget for å gi politikere, innbyggere og ansatte i kommunen en felles forståelse for hvilke muligheter og utfordringer kommunen har. Den skal sikre et felles grunnlag for videre arbeid de neste fire årene.

Kvalitetsmelding Helse og omsorg

Temaplan for helse og omsorg

Temaplan for helse og omsorg skal vise retningen helse- og omsorgstjenestene må ta for å kunne utvikle fremtidsrettede og bærekraftige tjenester for innbyggerne i Nordre Follo.

Les temaplan for helse og omsorg (pdf)