Råd og informasjon om kreft

Kort fortalt

  • På Helsenorge, Kreftforeningen og andre nettsider finner du råd og informasjon om det å leve med kreft. 
  • Det er flere støttegrupper og tilbud til pårørende i Nordre Follo.

Psykisk helse

Kreft kan føre til mange ulike følelser og reaksjoner, både for den som får kreft selv og for alle rundt. God støtte og oppfølging av den psykiske helsen er viktig.

Les om psykisk helse og rus i Nordre Follo kommune

Kosthold og ernæring

Mange kreftpasienter og deres pårørende opplever utfordringer med ernæring som følge av kreftsykdom.

Kommunen har egne kliniske ernæringsfysiologer, som kan gi deg gode råd helt gratis.

Andre nyttige nettsider

Kreft og seksualitet

En kreftdiagnose og påfølgende behandling kan ha store konsekvenser for seksualiteten og sexlivet. Det gjelder både for den som har kreft og for en eventuell partner.

Du finner gode råd og informasjon hos

Pårørende

Det finnes mye god informasjon til deg som pårørende til en kreftpasient:

Sorg og etterlatte

Seneffekter av kreft

Når man har avsluttet kreftbehandling, forventer mange pasienter og pårørende at helsen skal være som før. Men det er ikke slik for alle.

Senskader etter kreft eller kreftbehandling er ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Senskader kan være bivirkninger eller komplikasjoner som varer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling.

De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at senskadene tar stor plass i livet. Det kan være en utfordring for både den som har hatt kreft og de pårørende.

Mer informasjon:

Økonomi og rettigheter

Få råd og informasjon om dine rettigheter: