Pakkeforløp hjem kreft

Kort fortalt

  • Alle kreftpasienter skal på sikt bli inkludert i Pakkeforløp hjem.
  • Du som pasient skal få kartlagt dine individuelle behov for tjenester og oppfølging.
  • Du skal få henvisning fra spesialisthelsetjenesten til kommunens pakkeforløp hjem.

Hva er pakkeforløp hjem?

Formålet er å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått en kreftdiagnose, og at dine behov for oppfølging ut over selve kreftbehandlingen blir avdekket og fulgt opp.

Pakkeforløpet skal også bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for pasientene.

Pakkeforløp hjem innebærer tre behovskartleggingssamtaler. Den første samtalen blir gjennomført i spesialisthelsetjenesten. De to siste samtalene vil bli utført i kommunen. I Nordre Follo kommune er det kreftkoordinator som gjennomfører behovskartleggingssamtalene.

Kreftpasienter blir innkalt til to samtaler, den første 3–4 måneder og den andre 12–18 måneder etter henvisning til kommunen. Hvis du ønsker, kan pårørende delta på disse samtalene. Samtalene varer i 45–60 minutter.

Du blir kalt inn gjennom Altinn.

Mer informasjon finner du på:

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på telefon: 40 03 41 51 (mandag –fredag kl. 09–15).