Koronavaksine

Kort fortalt

  • Personer i målgruppene kan få koronavaksine på Nordre Follo legesenter.
  • Ta kontakt på telefon 95 95 18 10 for å bestille time.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst- og vintersesongen 2024/2025:

Aldersgruppen

  • 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Det er også anbefalt til

  • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko

På FHIs nettside kan du se hvilke sykdommer eller tilstander som gjør at personer under 65 år inngår i medisinske risikogrupper 

Mer informasjon

Les mer om koronavaksinasjon på Helsenorge

Hvis du ønsker influensavaksine, må du ta kontakt med fastlegen din.