Synspedagog for barn og unge

Kort fortalt

Synspedagoger jobber med barn og unge med synstap og synsvansker.

Hva er synspedagogikk?

Synspedagogikk handler om spesialpedagogisk arbeid knyttet til barn, unge og voksne med synstap og synsvansker.

Hva tilbyr vi?

  • Forebygging og tilrettelegging for syn på alle arenaer.
  • Bidra til universell utforming.
  • Bidra til visuell utforming av lærestoff og informasjon.
  • Rådgivning.
  • Opplæring i kompenserende ferdigheter.
  • Trening i å bruke synet.
  • Innsats i forbindelse med habilitering og rehabilitering.
  • Veiledning og opplæring i dagligdagse ferdigheter.

Slik søker du

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. Henvisningen sendes i samråd med foresatte. 

Kontaktinformasjon

Synspedagog

Telefon: 41 36 17 90