Synspedagog for barn og unge

Kort fortalt

Synspedagoger jobber med barn og unge med synstap og synsvansker.

Hva er synspedagogikk?

Synspedagogikk handler om spesialpedagogisk arbeid knyttet til barn, unge og voksne med synstap og synsvansker.

Hva tilbyr vi?

Vi kan hjelpe til med å

  • trene på å bruke synet ditt
  • veilede og lære deg opp i dagligdagse ferdigheter
  • forebygge og tilrettelegge for synet ditt på alle arenaer
  • lære deg opp i kompenserende ferdigheter
  • være en innsats inn mot habilitering og rehabilitering
  • gi råd

Vi kan også gi råd og veiledning om

  • universell utforming
  • visuell utforming av lærestoff og informasjon

Slik søker du

Du som forelder kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. Henvisningen sendes i samråd med foresatte. 

Kontaktinformasjon

Synspedagog

Telefon: 41 36 17 90