Jordmor

Kort fortalt

 • Er du gravid kan du få oppfølging hos jordmor på helsestasjonen.
 • Tilbudet er gratis.

Når kan du bestille time?

Vi tilbyr alle som bor i kommunen oppfølging når de er gravide. Første time avtales ut fra ditt behov. Vi anbefaler en tidlig livsstilssamtale når du vet at du er gravid.

For friske kvinner med normale svangerskap, anbefaler vi kontroll hver fjerde uke fra uke 24.

Den siste måneden følger vi opp hver 14. dag frem til termin. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos jordmortjenesten i Nordre Follo kommune får du tilbud om:

 • svangerskapsoppfølging etter nasjonale retningslinjer
 • hjelp til å søke om fødeplass
 • informasjon og veiledning om livsstil og kosthold i svangerskapet
 • oppfølging ved fødselsangst
 • samtale omkring psykisk helse og foreldrerollen
 • fødselsforberedende kurs i gruppe, eller individuell fødselsforberedende samtale
 • ammekurs for gravide
 • hjemmebesøk kort tid etter fødsel
 • samtaler etter fødsel ved behov
 • etterkontroll og hjelp med prevensjon

Jordmødrene i kommunen samarbeider med fastleger og fødeavdelinger, og henviser ved behov direkte til sykehuset der du har fødeplass. De samarbeider også tett med andre yrkesgrupper på helsestasjonen som blant annet helsesykepleierne.

Svangerskapsoppfølging hos kommunejordmor er gratis.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale time hos jordmor.

Helsestasjoner i Nordre Follo kommune