Fysioterapi for barn og unge

Kort fortalt

  • Fysioterapi er aktuelt ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling, eller ved ulike sykdommer og skader.
  • Fysioterapeuter jobber for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelse for alle. 
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter forebygger og behandler funksjonstap, sykdom eller skade hos barn. Fysioterapeuter gir deg råd og veiledning om hva du kan gjøre for å opprettholde og bedre fysisk funksjon og fremme god fysisk og psykisk helse.

Fysioterapeuter jobber i samarbeid med bl. a. foreldre, helsesykepleiere, barnehage og skole for å tilrettelegge og stimulere til deltakelse og bevegelsesutfoldelse og bevegelsesglede for alle. Fysioterapi bidrar også til integrering. 

Du kan få oppfølging av fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, i barnehage, på skole, på institusjon etter på et fysikalsk institutt.

Hva tilbyr vi?

  • Forebyggende tiltak på helsestasjon, barnehage og skoler
  • Observasjon og kartlegging av motorisk funksjon
  • Individuell oppfølging og tverrfaglig samarbeid rundt barnet/ungdommen
  • Veiledning av foresatte og samarbeidspartnere
  • Gruppetilbud/bassengtrening

Slik søker du

Foreldre kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. 

Henvisning til fysioterapi for barn og unge

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling Aktivitet og mestring:

Ruth Kjersti Nordhus, avdelingsleder

Telefon: 95 16 40 58