Foreldreveiledning

Kort fortalt

  • Tidlig innsats for barn i risikosonen (TIBIR) består av ulike tiltak rettet mot foreldre, barn og fagpersoner i kommunen.
  • Målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen. 
  • Metoden retter seg hovedsakelig mot foreldre som har barn i alderen 3–12 år.

Hva er TIBIR?

TIBIR handler om å involvere seg positivt i barnet og trene på å tenke: hva trenger barnet mitt av meg nå?

TIBIR bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO (Parent Management Training Oregon). Metoden retter seg hovedsakelig mot foreldre som har barn i alderen 3–12 år.

Metoden fokuserer på mønstre for samspill som fremmer samarbeid og positiv utvikling hos barnet. Det er fokus på å møte barnet på dets følelser, samt bygge gode relasjoner mellom barn og foreldre. Det fokuseres på:

  • positiv involvering
  • samarbeidsfremmende kommunikasjon
  • ros og oppmuntring
  • grensesetting
  • problemløsning og tilsyn

PMTO og TIBIR tilpasses den enkelte families behov.

Hvem er tilbudet for?

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til masing og krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Har du barn i alderen 3-12 år og opplever at det er vanskelig å håndtere måten barnet oppfører seg på, kan et TIBIR-tiltak være aktuelt for dere som familie.

Slik søker du

Alle tilbudene er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Du kan også ta kontakt med oss direkte på telefon eller e-post hvis du ønsker en uforpliktende samtale. Se kontaktinformasjon under. 

Søk om tiltak

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er: 
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Kontakt oss

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale. Vi kan kontaktes direkte på telefon eller e-post.

Rikke Woxen, PMTO-terapeut og TIBIR-koordinator

Telefon: 90 65 79 31

Ingfrid Samset Lorentsen, PMTO-terapeut

Telefon: 92 29 18 81

Heidi Skjong Aarø, PMTO-terapeut

Telefon: 90 72 24 71