Ergoterapi for barn og unge

Kort fortalt

  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. 

Hva er ergoterapi?

Barn og unge utvikler seg gjennom lek og aktivitet, i samspill med fysiske og sosiale omgivelser. Mange barn og unge blir hindret fra å delta i lek, skole og nærmiljø. De kan oppleve utenforskap fordi de ikke mestrer krav og forventninger. 

Ergoterapeuter er opptatt av forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering. Vi har kompetanse til å se person, aktiviteter og omgivelsene i sammenheng. På bakgrunn av dette setter vi i gang tiltak som kan fremme aktivitet og deltakelse.  

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegge og vurdere behov for fysisk tilrettelegging.
  • Hjemmebesøk.
  • Individuell tilrettelegging på skoler og i barnehager.
  • Veilede samarbeidspartnere og foresatte.
  • Vurdere og følge opp tekniske hjelpemidler.
  • Individuell oppfølging av daglige aktiviteter.

Slik søker du

Foreldre kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. Ergoterapeutene i kommunen har for tiden stor pågang. Du må derfor regne med noe ventetid.   

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Ruth Kjersti Nordhus

Avdelingsleder

Telefon: 95 16 40 58