Fosterhjem

Kort fortalt

  • Mange barn og ungdommer trenger fosterhjem.
  • Kontakt oss på telefon 66 81 91 78.

Hvem kan bli fosterhjem?

  • Du er gift, samboer eller enslig med eller uten egne barn.
  • Du har noe ekstra å gi et barn eller en ungdom.
  • Du er glad i barn og har et ønske om å bruke tid på barn.
  • Du må vise frem politiattest og helseattest.

Du kan bli fosterhjem ved å sende en søknad på e-post eller i posten til barnevernstjenesten i Nordre Follo kommune.

Les mer om fosterhjem og finn ditt lokale kontor på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

Bufdir – fosterhjem

Hva er fosterhjemmets oppgaver?

Du skal skape et nytt hjem

Du skaper et hjem for et barn eller en ungdom som av en grunn ikke kan bo sammen med sine biologiske foreldre. Du har det utøvende omsorgsansvaret for barnet/ungdommen på oppdrag fra barnevernstjenesten. Barn/ungdom som flyttes til et fosterhjem har som regel opplevd omsorgssvikt, og kan ha opplevd at voksne ikke er trygge tillitspersoner.

Du må kunne skape relasjoner med sårbare barn og ungdommer

  • Du må også være villig til å legge livet til rette for å imøtekomme barnets/ungdommens behov.
  • Du må kunne bli barnets/ungdommens trygghetsperson.

Du får økonomisk kompensasjon og lønn etter faste satser

Du får også tilbud om veiledning og avlastning etter behov.

Hva innebærer tilsyn i fosterhjem?

Et barn som bor i fosterhjem har flyttet fra foreldrene sine og inn i et privat hjem. I et privat hjem er mulighetene for åpenhet og innsyn begrenset. Derfor fører vi tilsyn med fosterhjem.

Noen barn synes det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene 

Alle barn som bor i fosterhjem skal så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året, få besøk av en person som kommunen har engasjert for å kontrollere at barnet har det bra. Denne personen skal ikke være ansatt som saksbehandler i barnevernet. Personen skal heller ikke ha en nær relasjon til fosterhjemmet.

Tilsynspersoner skal alltid ta sikte på å få til et godt samarbeid med barnevernstjenesten og fosterhjemmet om informasjon, faglighet og tilgjengelighet.

Barnets beste skal alltid ligge til grunn

Barnet har rett til å medvirke i form av samtale med tilsynspersonen sin. Fosterhjemmet har på sin side plikt til å åpne hjemmet for besøk av tilsynspersonen. Hjemmet skal også støtte barnet ved å ha gode rammer for tilsynet, for eksempel ved å motivere barnet til å snakke med tilsynspersonen alene i eller utenfor fosterhjemmet.

Kommunen som barnet bor i, er oppdragsgiver og ansvarlig for opplæring og oppfølging av tilsynspersonen.

Kontakt oss

Barneverntjenesten har åpent kl. 08.00 - 15.00 på hverdager, og har døgnåpent alle helger og helligdager. Du treffer oss på telefon 91 71 96 15. 

På dagtid kan du kontakte leder på
telefon 95 95 17 90.  

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski  
Telefon 66 81 91 78

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.