Foreldreveiledning

Kort fortalt

  • Ring til oss hvis du synes det er utfordrende å være foreldre for barnet ditt eller ungdommen din.
  • Telefon 66 81 91 78

Hvem kan få foreldreveiledning?

Foreldreveiledning er det vanligste tilbudet du får som forelder eller foresatt ved konklusjon i en barnevernsundersøkelse.

Du kan også søke barnevernstjenesten om foreldreveiledning selv. Barnevernstjenesten må likevel gjennomføre en undersøkelse for å vurdere om foreldreveiledning er et riktig tilbud til deg. De vanligste grunnene til at barnevernstjenesten tilbyr foreldreveiledning er

  • utfordringer med grensesetting for barnet eller ungdommen.
  • konflikter med barnets eller ungdommens andre foreldre.
  • utfordringer med å forstå barnets eller ungdommens behov og møte deres følelser.
  • usikkerhet i foreldrerollen.

Hvordan veileder vi foreldre?

Barnevernstjenesten har et eget team som jobber med å veilede foreldre. De ansatte har ulik kompetanse, men er utdannet familieterapeuter.

Du avtaler selv tidspunkter for veiledningen med familieterapeuten. Veiledning foregår i hovedsak hjemme hos dere, men kan også foregå på barnevernstjenestens kontor. Det kan også være behov for å filme samspillet i familien etter avtale og samtykke. Familieterapeutene jobber også på kveldstid, men du må forvente at du av og til må møte for veiledning på dagtid. 

Rett til å klage

Du kan klage til Fylkesmannen hvis du mener at barnevernstjenesten ikke gir deg de tiltakene du trenger.

Du kan enten ringe eller skrive til Fylkesmannen, eller ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å utforme klagen.

Kontakt oss

Barneverntjenesten har åpent kl. 08.00 - 15.00 på hverdager, og har døgnåpent alle helger og helligdager. Du treffer oss på telefon 91 71 96 15. 

På dagtid kan du kontakte leder på
telefon 95 95 17 90.  

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 66 81 91 78

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.