Ettervern

Kort fortalt

  • Du kan få hjelp av barnevernstjenesten etter at du har fylt 18 år og frem til du fyller 23 år.
  • Ring 66 81 91 78 hvis du lurer på noe om ettervern.

Hvem kan få ettervern av barneverntjenesten?

Hvis du har fått tiltak av barneverntjenesten før du ble 18 år, kan du få fortsette med tiltakene etter at du har fylt 18 år. Siden du da har blitt voksen, er det bare du som samtykker til tiltakene.

Foreldrene dine har ikke lenger partsrettigheter, samtykkerett og innsyn i dine dokumenter. Du kan fortsette med tiltakene frem til du fyller 23 år hvis barneverntjenesten vurderer dette sammen med deg.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år hvis dette er til ditt beste. Barnevernstjenesten vurderer dette. Noen ganger mener de at en annen tjeneste i kommunen er bedre for deg etter at du har fylt 18 år. 

For å få tiltak fra barnevernstjenesten, må du samtykke. Det betyr også at du må samarbeide. Et samarbeid er gjensidig. Selv om du er voksen, kan du ikke bestemme helt selv, men vi lytter til dine ønsker og behov.

Hvilke ettervernstilbud kan du få?

Vi vurderer sammen med deg hva du trenger. De vanligste ettervernstiltakene er

  • å fortsette å bo i fosterfamilien.
  • en voksen du kan snakke med og være sammen med etter behov.
  • hybel med oppfølging av voksne.

Du har rett til å klage

Du kan klage til Fylkesmannen hvis du mener du har rett på tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år, eller hvis du mener du ikke har fått de tiltakene du trenger. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Kontakt oss

Barneverntjenesten har åpent kl. 08.00 - 15.00 på hverdager, og har døgnåpent alle helger og helligdager. Du treffer oss på telefon 91 71 96 15. 

På dagtid kan du kontakte leder på
telefon 95 95 17 90.  

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon: 66 81 91 78

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.