Trenger du mat?

Kort fortalt

  • Du kan få mat på tre steder: Kolbotn, Ski og Langhus
  • Du blir ikke spurt om hvem du er eller hvorfor du er der, men vi registrerer de som kommer for å få en oversikt
  • Du kan bare hente mat på ett sted per uke

Om utdelingen

Det blir delt ut mat flere steder i kommunen til de som trenger det mest. For at alle skal få mat, er det viktig at du kun henter mat på et av stedene, en gang i uken. 

Ta med bærenett, sekk eller lignende til å bære maten i. Det er én matpose per husholdning.

Du blir ikke spurt om hvorfor

Du blir ikke spurt om hvem du er, eller hvorfor du ønsker å benytte deg av tilbudet.

For at vi skal klare å levere ut mat til alle, registrerer vi nå de som kommer for å få en oversikt.

Her deler de ut mat

Kolbotn

Sted: Røde Kors-huset, Holteveien 2 
Tid: Lørdag kl. 12.00-13.00
Ansvarlig: Oppegård Røde Kors

Ski

Sted: Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13 
Tid: Onsdag kl. 14.00-15.00
Ansvarlig: Utafor Boksen

Langhus 

Sted: Langhus Kirke i kjellerstuen, inngang på baksiden. Adresse: Langhussenteret 3
Tid: Tirsdag kl. 15.00-17.00
Ansvarlig: Ski Røde Kors, Langhus menighet og Lions

Maten er et tilskudd

All mat blir hentet hos Matsentralen i Oslo. Det er overskuddsmat fra forskjellige leverandører og restauranter.

Matvarene varierer fra uke til uke, og er ment som et tilskudd til husholdningen. De er ikke ment å dekke hele matbehovet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om matutleveringen, kan du ta kontakt med en av organisasjonene.

Send e-post med navn og telefonnummer til: