Frivillighet og samarbeid

Kort fortalt

  • Vi har to frivilligsentraler i Nordre Follo kommune, en på Kolbotn og en i Ski
  • Her kan du melde deg som frivillig og se hvilke aktiviteter frivilligsentralen arrangerer
  • Du kan også melde deg som frivillig på Frivillig.no

Frivillig engasjement

Gjennom frivilligsentralen kan bli du kjent med nye mennesker og skape et nettverk i nærmiljøet. 

Frivillighet og innbyggersamarbeid er viktige og prioriterte områder i Nordre Follo. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål og kommunens visjon Nær og nyskapende. 

Et stort frivillig engasjement skaper tilhørighet og integrering, bedre helse og et godt lokalsamfunn.

Meld deg som frivillig

Frivilligsentralene i Nordre Follo

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag og foreninger.

Nordre Follo frivilligsentral - Ski

Nordre Follo frivilligsentral - Kolbotn

Frivillig.no

Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. 

Her finner du informasjon om hva du kan bidra med i Nordre Follo

Vil du hjelpe flyktninger?

Nyankomne til Norge kan trenge et sted å bo, klær og utstyr. Se hvordan du kan hjelpe til her.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, innspill eller idéer. 

Maren B. Owe

Fritidskoordinator

Telefon: 91 63 55 07

Nordre Follo frivilligsentral - Ski

Besøksadresse:
Frivilligsentralen i Ski
Waldemarhøyveien 13
1402 Ski

Telefon: 99 21 68 23

E-post: Frivilligsentralen i Ski

Følg gjerne Frivilligsentralen på Facebook

Nordre Follo frivilligsentral - Kolbotn

Besøksadresse:
Frivilligsentralen i Oppegård
Strandliveien 1 (2. etg. i Kolben kulturhus)
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 50 90 / 97 65 31 31

E-post: Frivilligsentralen på Kolbotn

Følg gjerne Frivilligsentralen på Kolbotn på Facebook

Åpningstider

Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 10.00-15.30
Fredag har vi stengt

Passer ingen av tidene, kan du ringe og gjøre en avtale.