Frivillighet og samarbeid

Kort fortalt

  • En god kommune skapes av de som bor og jobber der. 
  • Kommunen samarbeider med innbyggere, frivillige og næringsliv.
  • Meld deg som frivillig i Nordre Follo.

Frivillig engasjement

Frivillighet og innbyggersamarbeid er viktige og prioriterte områder i Nordre Follo. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål og kommunens visjon Nær og nyskapende. Et stort frivillig engasjement skaper tilhørighet og integrering, bedre helse og et godt lokalsamfunn.

Meld deg som frivillig

Frivilligsentralene i Nordre Follo

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag og foreninger.

Frivilligsentralene i Nordre Follo

Frivillig.no

Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. 

Her finner du informasjon om Nordre Follo

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, innspill eller idéer. 

Ida Skjerve, koordinator samskaping

Telefon: 95 03 45 61

Frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit

Telefon: 99 04 78 78