Meld deg som frivillig

Kort fortalt

  • Vi har to frivilligsentraler i Nordre Follo kommune, en på Kolbotn og en i Ski
  • Her kan du melde deg som frivillig og se hvilke aktiviteter frivilligsentralen arrangerer
  • Du kan også melde deg som frivillig på Frivillig.no

Bidra i lokalsamfunnet og bli kjent med andre

Gjennom frivilligsentralen kan bli du kjent med nye mennesker og skape et nettverk i nærmiljøet. 

Frivillighet og innbyggersamarbeid er viktige og prioriterte områder i Nordre Follo. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål og kommunens visjon Nær og nyskapende. 

Et stort frivillig engasjement skaper tilhørighet og integrering, bedre helse og et godt lokalsamfunn.

Frivilligsentralene i Nordre Follo

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag og foreninger.

Nordre Follo frivilligsentral - Ski

Nordre Follo frivilligsentral - Kolbotn

Frivillig.no

Frivillighet Norge står bak nettstedet Frivillig.no. Nettstedet kobler organisasjoner og lag med nye frivillige. 

Her finner du informasjon om hva du kan bidra med i Nordre Follo

Familiekontakt i Home-Start

Som frivillig i Home-Start, hjelper og støtter du en småbarnsfamilie i hverdagen deres.

Da blir du en familiekontakt som hjelper familien med det de trenger av støtte, vennskap og praktisk hjelp.

Se mer informasjon og meld deg som familiekontakt her

Vil du hjelpe flyktninger?

Nyankomne til Norge kan trenge et sted å bo, klær og utstyr. Se hvordan du kan hjelpe til her

Finn også mer informasjon:

Eller ta kontakt med Kjersti Hoff fra flyktningtjenesten på e-post kjersti.hoff@nordrefollo.kommune.no.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, innspill eller idéer. 

Maren B. Owe

Fritidskoordinator

Telefon: 91 63 55 07

Nordre Follo frivilligsentral - Ski

Besøksadresse:
Frivilligsentralen i Ski
Waldemarhøyveien 13
1402 Ski

Telefon: 99 21 68 23

E-post: Frivilligsentralen i Ski

Følg gjerne Frivilligsentralen på Facebook

Nordre Follo frivilligsentral - Kolbotn

Besøksadresse:
Frivilligsentralen i Oppegård
Strandliveien 1 (2. etg. i Kolben kulturhus)
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 50 90 / 97 65 31 31

E-post: Frivilligsentralen på Kolbotn

Følg gjerne Frivilligsentralen på Kolbotn på Facebook

Åpningstider

Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 10.00-15.30
Fredag har vi stengt

Passer ingen av tidene, kan du ringe og gjøre en avtale.