Meddommere

Kort fortalt

  • Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. 
  • Valget foregår året etter hvert kommunestyrevalg.
  • Meddommere blir valgt for fire år og kan gjenvelges.

Vil du bli meddommer?

Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

Kommunestyret behandler sak om meddommere for periden 1. januar 2021 -31. desember 2024 i september 2020.  

Fordi flere meddommere flytter fra kommunen eller søker fritiak er det behov for å supplere med flere meddommere i løpet av perioden. Har du lyst til å være meddommer, så send oss gjerne en søknad. 

Send søknad

Søk om å bli meddommer

Mer informasjon om ordningen

Les om meddommerordningen på domstol.no

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178