Flyktningtjenesten

Kort fortalt

  • Flyktningtjenesten hjelper flyktninger som har kommet til Norge. 
  • Du kan kontakte oss på 45 83 30 02. 

Flyktningtjenesten kan hjelpe til med opplæring, utdanning, bolig, helsetjenester, utdeling av klær og leker med mer.

Besøksadresse: Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Telefon: 45 83 30 02 
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00-15.30

Helsehjelp til flyktninger

Alle flyktninger som kommer til Norge har rett til helsehjelp. 

Flyktninghelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til flyktninger, asylsøkere, enslige mindreårige og familiegjenforente.

Se mer informasjon om Flyktninghelsetjenesten

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, om å reise til Norge, og informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger.