Kommunale utleieboliger

Kort fortalt

  • Hvis du ikke har et sted å bo eller kan miste hjemmet ditt, og ikke klarer å skaffe deg et annet sted å bo selv, kan du leie en bolig av kommunen.
  • Du kan leie boligen i tre år.
  • Du betaler en leie som tilsvarer gjennomsnittlig leiepris for lignende boliger i samme område. 

Hvem kan søke?

Du må

  • ha bodd i kommunen i to år
  • ha dårlig økonomi
  • ikke ha noe fast sted å bo, eller stå i fare for å miste boligen din

Si ifra i søknaden din hvis du har problemer med helsa di. Er du utenlandsk statsborger, må du ha lovlig opphold i Norge. 

Her er retningslinjer for hvordan vi tildeler kommunal bolig i Nordre Follo

Hvordan søker jeg om kommunal utleiebolig?

Logg inn via ID-porten for å søke kommunal utleiebolig:

Søk kommunal bolig

Søknadsskjemaet er utviklet av Husbanken. Nordre Follo kommune mottar og behandler søknadene om kommunal bolig.

Kan jeg bytte en kommunal bolig?

Hvis det er endringer i din livssituasjon som du mener har betydning for ditt nåværende leieforhold, må du sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte.

Hvis du får en annen bolig, må du betale for din nåværende bolig til du har levert nøklene.

Søk kommunal bolig

Kan jeg forlenge leiekontrakten?

Hvis du ikke har mulighet til å skaffe deg en annen bolig, kan du søke om å fornye leiekontrakten. Du må sende inn en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte.

Søknadsfristen er senest tre måneder før utløpsdatoen. Datoen står i kontrakten din.

Hvis du får innvilget søknaden, vil du enten få tilbud om å leie boligen som du bor i eller en annen kommunal bolig.

Søk kommunal bolig

Hvem behandler søknadene?

Søknadene blir fordelt i et felles boligteam-møte, som normalt blir holdt hver 14. dag. 

Boligteamet består av representanter fra NAV Nordre Follo, Psykisk helse og rus, Nordre Follo kvalifiseringssenter og Boligkontoret.    

Leier du en kommunal bolig? 

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for kommunale boliger i kommunen. Husordensreglene skal bidra til at leietakere tar hensyn til hverandre og sørger for ro og orden og et godt bomiljø.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen så kan du kontakte Psykisk helse og rus på 66 81 50 70. Telefontid hverdager 9.00 - 15.00. 

NAV Nordre Follo: 55 55 33 33