Kommunale utleieboliger

Kort fortalt

Kommunen leier ut boliger til de som ikke kommer seg inn på det private boligmarkedet på grunn av helsemessige, sosiale og/eller økonomiske årsaker.

Hva slags boliger leier kommunen ut?

Nordre Follo kommune leier ut vanlige boliger, omsorgsboliger og boliger for mennesker med spesielle behov. Kommunen har totalt ca. 800 utleieboliger. Boligene er spredt over hele Nordre Follo kommune. Omsorgsboliger og boliger for grupper med spesielle behov ligger ofte på samme sted og har bemanning. Andre boliger ligger i sameier og borettslag. Husleien i de vanlige boligene er den samme som for lignende boliger i samme område.  

Hvem kan søke?

Søkere må bo i Nordre Follo kommune og ha helsemessige, sosiale og/eller økonomiske utfordringer, som gjør at du ikke klarer å skaffe deg bolig på det private leiemarkedet. De må klare å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt med hjelp fra kommunen. 

Hvordan søker jeg om kommunal utleiebolig?

Et boliginntaksteam behandler søknadene og bestemmer hvem som får leie bolig. Under ellers like vilkår legger vi vekt på hvor lenge du har bodd i kommunen. 

Søknadsskjema

Hvordan bytter jeg kommunal bolig?

Ønsker du å bytte bolig, må du sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte. Hvis du får en annen bolig, må du betale husleie for din nåværende bolig til du har levert nøklene. 

Hvordan forlenger jeg leiekontrakten?

Ønsker du å leie boligen lenger, må du sende en ny søknad på samme måte som du gjorde første gang du søkte. Søknadsfristen er senest tre måneder før utløpsdatoen som står i kontrakten din. Hvis du får innvilget søknaden, vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig. 

Søknadsskjema  

Lover og regler

Kontakt oss

Telefon: 66 10 14 42 
E-post: boligkontoret@nordrefollo.kommune.no
Adresse:
Idrettsveien 8, 1410 Ski
Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-14.00.  

På grunn av forebyggende tiltak mot Corona smitte er Boligkontoret stengt for besøkende. Ta kontakt på telefon eller e-post.

Boligkontoret
Telefon: 66 10 14 42