Bostøtte

Kort fortalt

  • Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte
  • Kommunen behandler søknaden din og har all kontakt med deg 
  • Det er Husbanken som avgjør om du får bostøtte
  • Søk om bostøtte på Husbankens nettsider

Mars er siste måned med høye satser og strømstøtte

Stortinget har bestemt at de midlertidig høye satsene for bostøtte, blir avviklet fra og med vedtaket for april 2024.

Fra april blir egenandelen høyere og inntektsgrensene lavere. Støtte til strøm blir avviklet samtidig.

Les mer på husbanken.no

Søk om bostøtte

Kommunen behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker, men det er Husbanken som avgjør om du får bostøtte.

Vi anbefaler at du søker elektronisk via Husbankens nettsider.

Søk bostøtte i Husbanken 

Søknadsfristen er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i den neste måneden.

Hvem kan få bostøtte?

Hos Husbanken kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Kontaktinformasjon

Adresse: Rådhuset, Idrettsveien 8, 1400 Ski 
Telefon: 66 10 14 42 (mandag–fredag kl. 09.00–15.00)  
Epost: Boligkontoret

Besøkstid: Etter avtale.