Varsling ved krise

Kort fortalt

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Varsling ved nasjonale kriser

Tyfonvarsling

Varslingsanleggene (ofte kalt tyfoner eller flyalarm) kan brukes når befolkningen skal varsles om akutt fare. Når alarmen uler, betyr det at du må søke informasjon. 

Les mer på sikkerhverdag.no

Beredskapskanalen NRK P1

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige.

NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. 

Les mer på sikkerhverdag.no

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Les mer om nødvarsel på nødvarsel.no.

Kommunens informasjonskanaler

Kommunen formidler relevant informasjon i flere kanaler, blant annet kommunens nettside og sosiale medier. 

Vi benytter i tillegg telefonvarsling til innbyggerne hvis det oppstår situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjon raskt.

Hvis strømmen blir borte over lenger tid, vil muligheten til kontakt via internett og mobiltelefon også bli borte. Skulle det skje må du komme til rådhuset i Ski for å komme i kontakt med og få informasjon fra kommunen og nødetatene.