Informasjon om atomberedskap og jodtabletter

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Nyttige lenker

Hvem bør ta jodtabletter? 

Ved atomulykker er det spesielt viktig at disse tar jodtabletter:

  • barn og unge under 18 år
  • gravide 
  • ammende

Det fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det er anbefalt å ha jodtabletter som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette gjelder spesielt for de som har husstandsmedlemmer under 40 år. Du får kjøpt jodtabletter reseptfritt på apoteket.

Kommunen har også jodtabletter i beredskap som kan utleveres ved atomulykker. Ved en slik situasjon, vil innbyggere få beskjed om hvor jodtabletter kan hentes. Du skal vente med å ta jod til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det.

Jodtabletter ved atomulykker (Jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod.

Jodtabletter til barn i skoler og barnehager

Kommunen vil sørge for utlevering til barn og elever 0-18 år som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte.

Det sendes ut informasjon om jodtabletter til foresatte i skoler og barnehager.

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har informasjon om atomsikkerhet og jodtabletter på sine nettsider:

Sist endret: 01.11.2023