Logoped for barn og unge

Kort fortalt

  • Logopedene i Nordre Follo gir hjelp til barn og unge 0–16 år, som har språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Logopedene har ansvar for både barnehager og skoler i kommunen. 

Hva er logopedi?

Logopedene utreder behov og jobber direkte med den som har behov for hjelp. De kan også jobbe indirekte ved å samarbeide med og veilede nærpersoner og andre involverte.

Vi vurderer hvilke tiltak som blir iverksatt i hvert enkelt tilfelle. 

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegge språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Direkte arbeid med barn og unge.
  • Råd og veiledning, både individuelt og systemisk.
  • Individuell oppfølging av språk- og kommunikasjonsvansker.
  • Veilede foresatte og samarbeidspartnere i forbindelse med språk- og kommunikasjonsvansker.

Problemer med å si språklyden R er vanlig ved skolestart. Denne lyden er vanligvis ikke ferdig utviklet før i åtte-ni års alderen. Vi setter derfor ikke i gang hjelp til å si R før i 2. og 3. klasse.

Opplæringsvideoer om r-lyden

Strever barnet ditt med rulle-r? Våre logopeder har laget en rekke med opplæringsvideoer som viser hvordan dere trener for å få til r-lyden.

I dette flytskjemaet kan du sjekke om du har nytte av opplæringsvideoene:

Flytskjema

Vi ønsker at dere ser alle videoene før dere går i gang, slik at dere er sikre på at dette er en riktig metode for dere.

Modul 1: Introduksjon

Modul 2: Motivasjon og ulike r-lyder

Modul 3: Språklydsbevissthet

Modul 4: Munnmotorikk

Modul 5: Munnmotorisk trening

Modul 6: Td-metoden

Modul 7: Øving med t-lyd

Modul 8: Øving med d-lyd

Modul 9: Tulleord

Modul 10: Veien videre med r-lyden

Slik søker du

Logopedene i kommunen har for tiden stor pågang og det er dessverre inntil seks måneders ventetid. Alle henvisninger til logoped må derfor sendes inn i samarbeid med helsesykepleier, barnehagen eller skolen barnet går på.

Hvis barnet ditt ikke går i barnehage, må du diskutere henvisningen med med en logoped i Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Kontaktinformasjon

Anne Emberland

Avdelingsleder Nordre Follo PPT grunnskoleavdeling

Telefon: 95 76 65 91

Irene Olaussen

Avdelingsleder Nordre Follo PPT barnehageavdeling

Telefon: 47 90 76 72 32