Barn med særskilte behov

Kort fortalt

  • Hvis et barn har nedsatt funksjonsevne, kan barnet ha rett til et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jfr. barnehageloven § 37.​​​​​​​
  • Du kan søke om tilrettelegging for barnet gjennom hele året.

Nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2011:22). 

Hvem kan søke?

Retten til å søke om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne gjelder barn som går, eller er tildelt plass i barnehage. Tilretteleggingen skal bidra til at barnet kan gå i barnehagen på lik linje med andre barn, ved å få likeverdige aktivitets- og utviklingsmuligheter. 

Barnet må ha et tilretteleggingsbehov utover barnehagens egen tilretteleggingsplikt i henhold til Rammeplan for barnehagen.

Hvordan søker du? 

Foreldre kan ta kontakt med styrer i barnehagen, eller virksomheten Forebygging og tiltak for nærmere informasjon og søknadskjema. Foreldre kan sende søknad direkte til Forebygging og tiltak uten å gå via barnehagen. Forebygging og tiltak fatter enkeltvedtak om tilrettelegging i barnehage.

Mer informasjon

Barnehagelovens § 37. Barn med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak

Sentralbord: 02178  

Lene Engelstad
Telefon 94 01 79 62