Renovasjonsgebyr

Kort fortalt

  • Det er tvungen renovasjon og alle boenheter skal ha renovasjonsgebyr.
  • Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen.

Renovasjonsgebyr i Nordre Follo kommune

Du finner oversikt over renovasjonsgebyr i Nordre Follo kommune på Folloren.no

Renovasjonsforskrift

Du finner informasjon om vedtatt forskrift for husholdningsavfall på Folloren.no

Spørsmål om renovasjonsgebyr og faktura?

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret eller til fakturaen du har fått, kan du ta kontakt med oss på:

Telefon 02178
postmottak@nordrefollo.kommune.no