Renovasjonsgebyr

Kort fortalt

  • Det er tvungen renovasjon og alle boenheter skal ha renovasjonsgebyr.
  • Gebyret baseres på størrelsen av restavfallsbeholderen.

Renovasjonsgebyr i Nordre Follo kommune

Du finner oversikt over renovasjonsgebyr i Nordre Follo kommune på Folloren.no

Kommunale avgifter 2021

Kommunale avgifter for 2021 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.20.

Her finner du priser og gebyrer for renovasjon, feiing og slam

Renovasjonsforskrift

Forskrift om husholdningsavfall, Nordre Follo kommune, Viken

Spørsmål om renovasjonsgebyr og faktura?

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret eller til fakturaen du har fått, kan du ta kontakt med oss på:

Telefon 02178
postmottak@nordrefollo.kommune.no