Ordfører

Hanne Opdan fra Arbeiderpartiet er ordfører i Nordre Follo kommune. Hun er første ordfører i Nordre Follo etter sammenslåingen av tidligere Oppegård og Ski kommune.

Jan Walbeck

Ordfører er kommunens øverste politiske leder. 

Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet. 

Hanne Opdan har vært representant i Ski kommunestyre siden 2007. Hun var ordfører i Ski kommune i perioden 2017-2019. 

Opdan er født i 1965 og bor på Langhus. 

Hanne Opdan

Ordfører

Politisk parti: Arbeiderpartiet

Telefon: 91 65 16 11

Varaordfører

Hans Martin Enger fra Miljøpartiet De Grønne er varaordfører i Nordre Follo kommune. 

Hvis ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvar for ordførerens ordinære oppgaver. 

Hans Martin Enger

Varaordfører, leder partssammensatt utvalg, gruppeleder MDG

Politisk parti: Miljøpartiet De Grønne

Telefon: 91 68 58 84

Sist endret: 15.03.2022