Ordfører

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind fra Høyre er ordfører i Nordre Follo kommune.

Ordfører Cecilie Pind.jpg

Ordfører er kommunens øverste politiske leder. 

Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet. 

Pind er født i 1974. Hun har vært medlem i kommunestyret i Nordre Follo kommune fra 2019 og i Ski kommune i perioden 2015-2019.

Cecilie Pind (H)

Ordfører

Telefon: 95 06 57 64

Varaordfører

Knut Tønnes Stenersen fra Fremskrittspartiet er varaordfører i Nordre Follo kommune. 

Hvis ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvar for ordførerens ordinære oppgaver. 

Knut Tønnes Steenersen (FrP)

Varaordfører og gruppeleder

Telefon: 95 13 41 21

Styringspartier

Det politiske styret består av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Senterpartiet.

Sist endret: 17.04.2024