Kommunestyret

Kort fortalt

  • Kommunestyret i Nordre Follo har 47 faste medlemmer og er kommunens øverste politiske styreorgan.
  • De vedtar saker på vegne av kommunen.

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for kommunestyret

Møter i kommunestyret 2020-2023

Høyre

Fast

Cecilie Pind (H)

Ordfører

Telefon: 95 06 57 64

Bjørn Arne Kløvstad (H)

Utvalgsleder for omsorg, helse og seniorpolitikk

Telefon: 45 39 37 01

Melissa Kristiansen (H)

Nestleder i utvalg for plan og byggesak

Knut Oppegaard (H)

Gruppeleder

Telefon: 90 02 03 70

Benthe Austad Biltvedt (H)

Nestleder, Partssammensatt utvalg

Telefon: 48 26 49 62

Sivert August Wahlgren Leirbakk (H)

Utvalgsleder for klima, teknikk og miljø

Telefon: 48 36 25 68

Hege Elise Blix Mortensen (H)

Utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur

Telefon: 48 35 42 13

Eirik Jarle Holmlund (H)

Telefon: 91 30 11 33

Helge Bunæs (H)

Utvalgsleder for plan og byggesak

Telefon: 91 86 46 63

Gunnhild Rønningen (H)
J. Kristian Bjerke (H)

Utvalgsleder for næring, eiendoms- og stedsutvikling

Telefon: 90 18 94 44

Lars-Erik Hemsen (H)

Telefon: 41 21 13 43

Jan Thomas Birkeland (H)
Oda Skaug (H)

Telefon: 95 55 43 93

Per Huse (H)

Telefon: 97 02 79 20

Ann Olsbø (H)

Telefon: 93 02 89 04

Tomm Ivar Svensen (H)

Telefon: 90 14 45 92

Line Remfeldt (H)

Telefon: 92 22 41 11

Vara

Torill Bisgaard
Kim Fredrik Giertsen
Bjørn Mølster
Bjørn Olav Østeby
Robert Alexander Ulvestad
Bjørnar Myrvang-Øien
Nivin Mohammed
Ann-Kristin Falla
Lise Feren
Jan Ivar Tjernæs
Stein Inge Leirbekk
Lola Anita Stormorken
Rune Danielsen
Johan Toftstuen
Ove Christian Bugge
Marit Gellein
Gro Underland
Harald Osmundsen
Terje Storhaug
Petter Johansen
Kristin Næss Stub

Arbeiderpartiet 

Fast

Hanne Opdan (Ap)

Telefon: 91 65 16 11

Oddbjørn Lager Nesje (Ap)

Gruppeleder

Telefon: 90 87 33 69

Håkon Ahren Heløe (Ap)

Telefon: 94 85 85 34

Trond Gram (Ap)

Leder for kontrollutvalget

Telefon: 99 61 81 69

Hilde Irmelinn Sønnevig (Ap)

Telefon: 91 65 17 94

Sunniva Salvesen (Ap)

Telefon: 97 46 01 36

Shahram Ariafar (Ap)

Telefon: 40 03 83 38

Azhar Ul-Hassan (Ap)

Telefon: 92 08 48 97

Anne-Grethe Eriksen (Ap)

Vara

Merete Bellingmo
Jon Otto Brødholt
Theo Mølster
Inger-Lise Kvilte Andresen
Roberta Pimentel Bieltvedt
Annar Bakken
Shahid Jamil
Ole Trygve Stigen
Torbjørn Mohn-Haugen
Grethe Haugan 
Per-Kristian Thorsrud
Kjersti Ahrén Heløe

Fremskrittspartiet

Fast

Knut Tønnes Steenersen (FrP)

Varaordfører og gruppeleder

Telefon: 95 13 41 21

Nicklas Olsen Hoff (FrP)

Nestleder i utvalg for klima, teknikk og miljø

Telefon: 98 09 15 22

Bjørn Richard Johansen (FrP)

Telefon: 47 80 01 00

Mats Prytz Halvorsrud (FrP)

Telefon: 90 63 61 45

Karin Kværner (FrP)

Telefon: 90 15 64 50

Vara

Jarle Ørnebo
Monica Dervo-Lehn
Øyvind Olsgård
Natasha Dias
Anne-Marie Torgersen
Jørund Lindgaard Aresvik
Espen Reian
Kari Nilsen

Miljøpartiet De Grønne

Fast

Marthe Arnesen (MDG)

Gruppeleder

Sturla Naas Johansen (MDG)
Mariya Simon (MDG)

Vara

Marina Birgitte Heyerdahl
Jens Petter Grini Pedersen
John Todd-Kvam
Hans Martin Enger
Robert Mood
Lorelou Desjardins

Venstre

Fast

Emma Skarseth Strandbakke (V)

Telefon: 41 39 37 83

Nesanet Hailemariam (V)

Telefon: 40 57 40 37

Even Ifar Fossland (V)

Telefon: 98 00 65 94

Vara

Ellen Camilla S. Gramstad
Lars Magnus Günther
Erik Georg Bø-Granquist
Kristoffer Svennevik Skau
Anne Gamme

Sosialistisk venstreparti

Fast

Nicholas Wilkinson (SV)

Telefon: 91 54 20 44

Adrian Jakob Pracon (SV)

Gruppeleder

Telefon: 93404436

Honoratte BNN Muhanzi (SV)

Telefon: 48 22 67 42

Vara

Charlotte Rødland Kristiansen
Mari Sognnæs Andresen
Rannveig Kvifte Andresen
Ragnhild Bruun
Haitham El-Noush
Mossab Hassan Sed Ahmed

Pensjonistpartiet

Fast

Kjell Johan Johansen (Pp)

Gruppeleder

Telefon: 90 91 93 34

Arild Jahren (Pp)

Nestleder i utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Telefon: 90 20 61 30

Vara

Tønnes Næss Tønnesen
Turid Øidne Johansen
Mårten Faugli
Bjørn Ove Olsen
Lill Berit Faugli

Senterpartiet

Fast

Paal Alexander Sjøvall (Sp)

Nestleder i utvalg for oppvekst, idrett og kultur og gruppeleder

Telefon: 90 03 38 93

Vara

Tor Magnus Berntsen
Anette Bøen Sigtun
Tone Høiland Ween
Victor Krüger

Rødt

Fast

Anna Maria Kolman (R)

Gruppeleder

Telefon: 94 79 34 08

Vara

Sara Figueroa
Siv Nordang
Anders Bodahl
John Erik Hjemås

Kristelig Folkeparti

Fast

Tore Storehaug (KrF)

Gruppeleder

Vara

Oskar Einstabland
Anne-Gunn Steen Røse
Elisabeth Ødegård Widmer
Eivind Bergsjø

Partiet Sentrum

Fast

Øyunn Iversen (PS)

Gruppeleder

Vara

John Harald Bondevik
Liv Maria Norli
Inder Paul Sangar
Marion Bræstrup Løsnes