Digitale verktøy og plattformer

Kort fortalt

  • Alle politikere får tilgang til Microsoft Office-pakken med e-post, tilgang til Outlook, Teams, Word, Excel og så videre.
  • All kommunikasjon med kommunen i forbindelse med ditt verv som politiker, vil foregå via din politiker-e-post.
  • Faste medlemmer i kommunestyret, råd og utvalg, første og andre vara i kommunestyret og første vara i utvalgene, får utlevert Ipad med nødvendig programvare.  

Hvordan kommer jeg inn på kommunens digitale plattformer?

Microsoft Office

Alle politikere i Nordre Follo kommune, både medlemmer og varamedlemmer, får tilgang til Microsoft Office-pakken. Som en del av den får du egen politiker-e-post, tilgang til Outlook, Teams, Word, Excel og så videre.

Etter å ha fylt ut kontaktskjemaet, blir du registrert i våre systemer. Du vil da motta en sms fra "eAdm" med brukernavn og passord.

E-post og kalender

  • All kommunikasjon med kommunen i forbindelse med ditt verv som politiker, vil foregå via din politiker-e-post.
  • E-postadressen har formen «fornavn.etternavn@politiker.nordrefollo.no».
  • Denne e-postadressen ligger tilgjengelig på vår nettside.
  • Du logger deg inn på Outlook med politiker-e-posten og passordet du har fått på sms.
  • Vi sender alle møteinnkallinger til de politiske møtene til Outlook-kalenderen.

Pålogging MinGat og Visma Enterprise

Du skal registrere møtegodtgjørelsen i MinGat. Bruk ansattnummer og passord som du har fått på sms for å logge inn i MinGat. 

I Visma Enterprise finner du lønnsslippen din. Der kan du også endre kontonummer og mobilnummer ved behov. Husk at ved endring av mobil må du også melde til politisk sekretariat. Du må oppgi politiker-e-posten din og få tilsendt kode når du skal logge deg på første gang.

Disse plattformene trenger du

Du kan også laste ned appen Visma Employee for å finne lønnsslippen din:

Brukerveiledninger til disse programmene finner du på Teams, «POL Politisk fellesområde/Generelt/Filer»

Hvem får politiker-iPad?

Alle faste medlemmer i kommunestyret, råd og utvalg, første og andre vara i kommunestyret og første vara i utvalgene, får utlevert politiker-iPad med SIM-kort.

IPaden inneholder den programvaren du vil ha bruk for i jobben som folkevalgt. Den brukes til å lese sakspapirer og e-post, og du har tilgang til voteringsløsning og annen programvare som kan være nødvendig for å utføre ditt verv.

Du får utdelt Ipad når du har sendt inn skjema med kontaktinformasjon, og vi har registrert deg i våre systemer.