Formannskapet

Kort fortalt

  • Formannskapet er valgt av kommunestyret og består av 13 representanter. 
  • Hovedoppgaven til formannskapet er å forberede større saker, før de behandles i kommunestyret. 
  • I visse saker har kommunestyret delegert myndigheten til å fatte vedtak til formannskapet. 

Formannskapet 2019–2023 ble valgt av kommunestyret 17. oktober 2019 og består av:  

Hanne Opdan (Ap)
Hans Martin Enger (MDG)
Oddbjørn Lager Nesje (Ap)
Tor Anders Østby (Sp)
Camilla Hille (V)
Elin Skifjell (SV)
Dag Andreas Fedøy (uavhengig)
Silje Brekke Bakken (Ap)
Anne Kristine Linnestad (H)
Melissa Kristiansen (H)
Bjørn A. Kløvstad (H)
Johan Kristian Bjerke (H)
Knut Tønnes Stenersen (Frp)