Folkehelseoversikt

Folkehelseoversikten beskriver innbyggernes helsetilstand og hva som påvirker den.

Om folkehelseoversikten

Folkehelsen i Nordre Follo 2023 (folkehelseoversikten) er et kunnskapsgrunnlag som beskriver helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Den beskrives ved hjelp av statistikk og lokal kunnskap.

Se folkehelseoversikten 2023

Dokumentet skal inngå som et av grunnlagsdokumentene til planstrategien. Temaene omfatter blant annet

 • psykisk og fysisk helse
 • ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer
 • sosial ulikhet i helse
 • trivsel og helsefremmende forhold
 • påvirkningsfaktorer med kjent og direkte påvirkning på helsen som
  • kosthold
  • tobakk
  • fysisk aktivitet 
  • alkohol og andre rusmidler

Folkehelseoversikten bidrar til at kommunen får

 • oversikt over helsetilstanden til innbyggerne
 • oversikt over faktorer som påvirker helsen
 • identifisere folkehelseutfordringer og det vi lykkes med
 • sette mål og lage strategier for folkehelsearbeidet
 • sette i gang nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer

Sist endret: 18.06.2024