Kontaktinformasjon

Kort fortalt

  • Samfunnsmedisinere holder oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
  • De jobber også med miljøet og samfunnsforholdene som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen.
  • Samfunnsmedisinerne er kommunens medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Hva gjør samfunnsmedisinere? 

Samfunnsmedisinere er medisinskfaglig rådgiver i kommunen. 

De jobber med

  • smittevern
  • helse- og sosialberedskap
  • miljørettet helsevern
  • folkehelse
  • rådgivning til helsetjenesten

De jobber ikke med å behandle pasienter. Samfunnsmedisinerne blir også omtalt som kommuneoverlege. 

Samfunnsmedisinere i Nordre Follo 

Samfunnsmedisinerne er kommunens medisinskfaglige rådgivere. De tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Nordre Follo kommune har to samfunnsmedisinere:

  • Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
  • Monica Viksaas Biermann

De kan kontaktes på felles e-postadresse samfunnsmedisin@nordrefollo.kommune.no.