Helse- og sosialberedskap

Kort fortalt

Helseberedskapen skal verne om befolkningens liv og helse, og bidra til at nødvendig helsehjelp og tjenester ved store kriser og katastrofer. 

Virksomhet samfunnsmedisin har ansvar for å utarbeide og koordinere planer for helse- og sosialberedskapen i kommunen.

Nordre Follos beredskapsplaner består av:

  • Akuttmedisinsk beredskap
  • Psykososialt beredskap
  • Beredskap for hendelser i miljørettet helsevern
  • Beredskap for hendelser innen smittevern
  • Sosialberedskap

Hva er helseberedskap?

Helseberedskapen skal verne om befolkningens liv og helse, og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen ved store kriser og katastrofer.