Er du bekymret for helsen til noen?

Kort fortalt

  • Du kan sende en bekymringsmelding til fastlegen hvis du er bekymret for noens fysiske eller psykiske helse.
  • Du får tak i fastlegens kontaktinformasjon hos Helfo.
  • Send bekymringsmeldingen i posten eller direkte på telefon til fastlegens kontor.

Slik sender du en bekymringsmelding

Ofte er det du som pårørende, eller en bekjent som er bekymret for en annen persons helsetilstand.

Ta kontakt med personens fastlege. Hvis du ikke vet hvem som er fastlege eller behandler, kan du ringe Helfo på telefonnummer 23 32 70 00 eller bruke kontaktskjema på Helsenorge for å be om fastlegekontorets kontaktinformasjon.

Bekymringsmeldingen sender du i posten eller direkte på telefon til fastlegens kontor.

Hva kan du sende bekymringsmelding om?

Du kan sende en bekymringsmelding om

  • personens psykiske og fysiske helse
  • utfordringer rundt rusmisbruk
  • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
  • om hen får tilstrekkelig og riktig helsehjelp

Bekymringsmelding bør inneholde

  • navn og helst fødselsdato på den du er bekymret for  
  • beskrivelse av det som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler