Lærlingplass

Kort fortalt

  • Per 1. januar 2024 har vi cirka 70 aktive lærlinger, inkludert noen ansatte i ordningen «fagbrev på jobb».
  • Vi har lærlinger i følgende fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og IT-drift.
  • Vi er godkjent i flere fag der vi per i dag ikke har ansatt lærlinger, blant annet anleggsmaskinførerfaget, ernæringskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget. Vi kommer til å søke om godkjenning i flere fag i 2024.
  • Søknadsfristen for å bli lærling hos oss er 15. mars 2024.

Søknadsfristen er 15. mars  

Kommunen starter prosessen med inntak av nye lærlinger i januar hvert år. Da er vi rundt på skolebesøk for å fortelle om kommunen som lærebedrift.

Vi samarbeider godt med Drømtorp videregående skole og Ås videregående skole. Vi ønsker kandidater som har bestått VG1 og VG2, og tar inn både lærlinger og lærekandidater.

I februar legger vi ut ledige læreplasser i vårt rekrutteringssystem så aktuelle kandidater kan søke. Se våre ledige stillinger. Søknadsfristen er 15. mars, en felles frist for alle kommunene i Follo.

Inntak av nye lærlinger er vanligvis avsluttet innen sommerferien, og de aller fleste nye lærlinger begynner i august.

Vi tar imot lærlinger i disse fagene

Vi har lærlinger i følgende fag

  • barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • helsearbeiderfaget
  • IT-drift

I løpet av 2023 har 38 lærlinger blitt utdannet fagarbeidere og skal ut i arbeidslivet.

Vi er glade for å kunne gi disse menneskene et grunnlag for videre arbeidskarriere, og håper de ser tilbake på tiden som lærlinger hos oss som positiv og lærerik.

Dette året har også 31 nye lærlinger startet på sin første periode innenfor ulike fagområder, mens 30 lærlinger har startet på sitt siste år av læretiden.

Kommunen er en stor lærebedrift

Per 1. januar 2024 har vi cirka 70 aktive lærlinger, inkludert noen ansatte i ordningen «fagbrev på jobb».

En god lærlingordning og muligheter for praksisplasser er noen av tiltakene for å nå målene i kommuneplanen om å være en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon i utvikling. Ved å ta inn lærlinger, ønsker vi å bidra til at unge mennesker får utdanning og jobb.

God og gjennomarbeidet ordning

Nordre Follo kommune ønsker å se hver enkelt lærling og er opptatt av individuell tilpasning av krav, forventninger, informasjon og tilrettelegging i hele læreløpet.

Våre lærlinger blir tilbudt en god og gjennomarbeidet lærlingordning, med mange ulike typer læresteder. Vi har veiledere som er stødige, tydelige og trygge i rollen, så lærlingene skal få mest mulig utbytte av læretiden og en god tid hos oss.

Vi har gode systemer for dokumentasjon så lærlingene skal få god oversikt over arbeidet med å dokumentere kompetansemålene i læreplanen, og for at veiledere og faglige ledere skal se lærlingens utvikling.

Kontaktinformasjon

Lærlingkoordinator Lene Stubberud og Anne Lise Gullerud Raa