Administrativ ledelse

Kommunedirektøren (tidligere rådmannen) og kommunalsjefene er kommunens øverste administrative ledelse. De har totalansvar for hele organisasjonen. Kommunalsjefene har kommunedirektørens fullmakter innenfor sine tjenesteområder.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen 
Telefon 95 98 65 90
Oivind.henriksen@nordrefollo.kommune.no

Ass. kommunedirektør Jane S. Aurlien
Telefon 47 85 78 80  
JaneShort.Aurlien@nordrefollo.kommune.no

Marit J. R. Kronborg, kommunalsjef for Helse og mestring 
Telefon 92 02 07 38 
Marit.Kronborg@nordrefollo.kommune.no

Sten Tore Svennes, kommunalsjef for
Oppvekst og læring

Telefon 95 29 74 74  
Sten.Tore.Svennes@nordrefollo.kommune.no

Monica Lysebo, kommunalsjef for
Eiendom, by og samfunn 

Telefon 91 64 78 48  
Monica.Lysebo@nordrefollo.kommune.no

Anne Melsom, kommunalsjef for
Kultur og inkludering 

Telefon 99 23 29 88 
Anne.Melsom@nordrefollo.kommune.no

Ellen Wibe, kommunalsjef for
Økonomi og organisasjon, Digitalisering og innovasjon  

Telefon 41 68 16 80  
Ellen.Wibe@nordrefollo.kommune.no

Organisasjonskart

Administrativ organisering

Sist endret: 27.04.2021