Administrativ ledelse

Kort fortalt

  • Kommunedirektøren (tidligere rådmannen) og kommunalsjefene er kommunens øverste administrative ledelse.
  • De har totalansvar for hele organisasjonen.
  • Kommunalsjefene har kommunedirektørens fullmakter innenfor sine tjenesteområder.

Kommunedirektør

Øyvind Henriksen 
Telefon 95 98 65 90
Oyvind.henriksen@nordrefollo.kommune.no

Assisterende kommunedirektør 

Jane S. Aurlien
Telefon 47 85 78 80  
JaneShort.Aurlien@nordrefollo.kommune.no

Kommunalsjefer 

Helse og mestring

Kjersti Vevstad
Telefon 93 01 83 33
kjersti.vevstad@nordrefollo.kommune.no

Oppvekst og læring

Arnfinn Almås
Telefon 92 02 20 92   
Arnfinn.Almas@nordrefollo.kommune.no 

Eiendom, by og samfunn

Monica Lysebo
Telefon 91 64 78 48  
Monica.Lysebo@nordrefollo.kommune.no

Kultur og inkludering

Anne Melsom
Telefon 99 23 29 88 
Anne.Melsom@nordrefollo.kommune.no

Økonomi og organisasjon, Digitalisering og innovasjon

Ellen Wibe
Telefon 41 68 16 80  
Ellen.Wibe@nordrefollo.kommune.no