Økonomi- og handlingsplan

Kort fortalt

  • Økonomi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden.
  • Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan.
  • Rådmannen la fram sitt forslag for 2022-2025 fredag 29. oktober 2021. 
  • Kommunestyret vedtok endelig budsjett og ØHP 15. desember 2021.  

Økonomi og handlingsplan 2022-2025

Økonomi- og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot 2025. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan.

29. oktober 2021 la kommunedirektøren fra sitt forslag til økonomi- og handlingsplan (ØHP) 2022-2025 og budsjett for 2022.

Kommunestyret vedtok endelig ØHP og budsjett 15. desember. 

Les hele økonomi- og handlingsplan her. 

Strategi og handlingsplan 2021-2024 

Strategi- og handlingsplan 2021-2024 (web-versjon/Framsikt) 

Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 (i framsikt/web-versjon)

Spørsmål fra folkevalgte 

Strategi og handlingsplan 2020-2023

Strategi- og handlingsplan 2020-2023 (vedtatt desember 2019).