Kolbotn stasjon

Kort fortalt

  • Bane NOR skal oppgradere Kolbotn stasjon. 
  • Plattformene skal forlenges og bygges om fra tre til to spor. 
  • Den nye stasjonen skal ha universell utforming. 

Dette er Bane NORs prosjekt. Se mer informasjon om arbeidet på deres nettside. 

Kolbotn stasjon er en av flere stasjoner som skal oppgraderes i forbindelse med innføringen av nye, lengre togsett på lokaltogstrekningene Spikkestad-Lillestrøm (L1) og Oslo-Ski (L2).

Planene innebærer at plattformene skal forlenges. Stasjonen skal også bygges om fra tre til to spor.

Den nye stasjonen får universell utforming, det vil si at den er tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede.

De nye plattformene skal gi plass til nye og lengre lokaltog, som etter planen skal innføres i løpet av 2025 og 2026.