Bærekraftsfond for næringslivet

Kort fortalt

Kommunen ønsker å legge til rette for god samfunnsutvikling, flere lokale arbeidsplasser og utvikling av et fremtidsrettet tjenestetilbud.

Bærekraftsfondet har som mål å gi tilskudd til innovasjon eller omstilling som bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Om bærekraftsfondet

Fondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, både nyopprettede og etablerte foretak. Tilskuddene skal bidra til å realisere en bærekraftig forretningsidé, en nysatsning eller et omstillingstiltak.

Det er en forutsetning at virksomheten på søknadstidspunktet er registrert i Brønnøysundregistrene og hjemmehørende i Nordre Follo kommune.

Disse bedriftene har fått støtte 

Juryens innstilling 2022

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om fondet, kan du kontakte næringsrådgiver Elisabeth Rytterager.

Telefon: 90 76 79 11 
 Elisabeth Rytterager