Fortau langs Idrettsveien ved Ski idrettspark

Kort fortalt

  • Vi skal bygge fortau fra Gymnasveien til Balders vei.
  • Arbeidene starter i november 2023 og er planlagt å vare i 10 uker.
  • I anleggsperioden vil fremkommelighet til Idrettsveien og parkeringsplassen ved idrettsparken være redusert. Vi setter ut skilt med informasjon.

Strekningen som skal få fortau markert på kart.

Hva og hvor skjer det?

Vi skal bygge fortau langs Idrettsveien fra Gymnasveien til Balders vei. Avkjørselen til parkeringsplassen vil også bli flyttet. Det vil bli egen avkjørsel til både parkeringsplassen og idrettsanlegget.

To lyspunkter vil bli flyttet litt på. Noen armaturer langs denne strekningen vil også bli byttet til LED-belysning som vil gi bedre lys, energisparing og fremtidig økonomisk besparelse for kommunen.  

Prosjektert tegning viser plassering av avkjørslene og fortauet.  

Hvorfor gjør vi dette?

Det er mange som opplever at strekningen frem til Idrettsparken er utrygg. Det mangler fortau langs den siste delen av veien inn mot arenaen, og det er mye biltrafikk i området.

Prosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet, men også gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til et viktig målpunkt i Ski. Prosjektet har stort potensial for å få flere til å gå og sykle til Ski idrettspark.  

Hvem er ansvarlig?

Nordre Follo kommune ved virksomhet vei og park, plan og prosjektavdelingen er ansvarlig og tiltakshaver for prosjektet. Herstad Entreprenør AS er engasjert som entreprenør.

Hva skjer når?

Arbeidet starter i begynnelsen av november og er planlagt å vare i cirka 10 uker. 

I anleggsperioden vil fremkommelighet til Idrettsveien og parkeringsplassen være redusert. Vi setter ut skilt med informasjon.

Vi forsøker å bruke metoder og løsninger som vil være til minst mulig ulempe for alle, samtidig som vi ivaretar sikkerheten til de som arbeider på anlegget.

Vi ber om at alle forholder seg til skilting. Vi oppfordrer alle til å vise tålmodighet og hensyn gjennom anleggsperioden, slik at vi får en så god og trygg gjennomføring som mulig.

Vi ligger an til å bli ferdig med prosjektet i løpet av februar.  

Nyttige lenker og dokumenter

Kontakt oss

Utførende entreprenør – Herstad Entreprenør AS

Prosjektleder Emil Johansen
Telefon 48 17 22 49
E-post post@herstad.as

Vei og park – plan og prosjekt

Prosjektleder Navid Zarifi
Telefon 99 37 37 40
E-post navid.zarifi@nordrefollo.kommune.no

Vei og park – plan og prosjekt

Byggeleder Bjørnard Skau
Mobil 91 66 27 91
E-post bjornard.skau@nordrefollo.kommune.no