Meld feil

Kort fortalt

  • Meld feil gir deg mulighet til å melde inn problemer på vei og park til kommunen raskt og enkelt.
  • Du kan melde feil digitalt via mobil, pc eller nettbrett.

Meld feil

Meld feil

Hva kan jeg melde fra om?

Du kan melde fra til kommunen om feil og mangler ved de kommunale veiene og parkene, som for eksempel:

  • Manglende brøyting
  • Manglende strøing
  • Hull i veien
  • Skadet fortau
  • Skadet veiskilt

Hva skjer med meldingen min?

Meldingene blir vurdert og ivaretatt fortløpende av produksjonsplanleggere.

Det er fullt mulig å levere inn meldinger anonymt. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være tilgjengelig for andre. Selve meldingen er kun tilgjengelig for den i kommunen som behandler din melding. Meldingen du sender oss i Powel melding vil ikke bli brukt til noe annet enn å behandle hendvendelsen din.

Du kan selv følge status på henvendelsen din i Powel melding.

Kontaktinformasjon

Vakttelefoner: 90 82 73 20/ 90 98 17 64.

postmottak