Theodor Hansens vei – Båtsleppa VA-rehabilitering

Kort fortalt

  • Det skal legges en ny spillvannsledning fra Theodor Hansens vei vestover gjennom Kolbotnvannet frem til Båtsleppa.
  • Det vil også bli rehabilitert vann- og avløpsledninger i området ved Theodor Hansens vei.
  • Arbeidene startet i februar 2020, og er planlagt ferdigstilt i februar 2021.

Prosjektbeskrivelse

Det er inngått kontrakt med Park & Anlegg AS som er samme firma som la vann- og avløpsledninger sør for B7-feltet i 2018. Anlegget har planlagt oppstart i løpet av uke 7/8 og er forventet ferdig i februar 2021. Det vil bli en del støy fra spuntarbeider tidlig i prosjektet, og det skal jobbes fra flåte på Kolbotnvannet for å sette ned pæler der.

Se prosjektskisse her.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Nordre Follo kommune: Martina Doble
Telefon: 90 15 39 34

Byggeleder Nordre Follo kommune: Morten Andreassen
Telefon: 90 62 62 52

Entreprenør: Park & Anlegg AS

Prosjektleder entreprenør: Vegard Johansen
Telefon: 92 23 60 00

Anleggsleder entreprenør: Knut-Arne Bjerke
Telefon: 90 95 05 03