Skiveien -Tussebekken VA

Kort fortalt

  • Rehabilitering av VA-nett og nedleggelse av tekniske installasjoner.
  • Planlagt anleggsstart i februar-mars 2023.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet blir utført med hensyn til økt kapasitet og sikring av vannforsyningen mot Ski og Ås. Det er også behov for å økt kapasitet på overvannsledning, da dagens overvannsledning har for liten kapasitet med hensyn til gjeldende krav.  

I forbindelse med anlegget vil 2st. tekniske installasjoner med eksisterende overbygg rives og fjernes fra området.  

Aktuelt

Vi befinner oss i sluttfasen av prosjektering, og håper kunne starte anlegget i februar/mars 2023.

Beregnet anleggstid er cirka 1 år.  

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Stefan Pettersson