Blåveisbekken rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Kort fortalt

  • Kommunen rehabiliterer bekkeledning og nærliggende kloakkledninger og vannledning.
  • Oppstart i midten av mars 2023.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bytte ut kommunale vann- og avløpsrør som går gjennom private hager mellom Lysneveien og Måsaveien på Hebekk i Ski. Park & Anlegg er utførende entreprenør.

Prosjektet skal bytte ut et bekkerør fra 1975 som er i dårlig tilstand i dag. Samtidig byttes to kloakkrør og et vannrør. Rørene er lagt i 1955 og 1975.

Prosjektet er en videreføring av arbeid som er gjort i tidligere Ski kommune nedstrøms i samme bekkeledning.    

Aktuelt

Trefelling av de høye trærne i Seljeveien 6 og 8 begynner i uke 11. Når trærne er felt, blir det ryddet og gjort klart for en anleggsvei.

Når anleggsveien er klar, kan selve gravearbeidene begynne. Gravearbeidene begynner ved Lysneveien, men anleggsveien må være på plass hele tiden.

Selve gravearbeidene er planlagt til våren, sommeren og sensommeren med reetablering av eiendommer sent i høst hvis alt går som det skal. Det er mye usikkerhet i et slikt prosjekt.

Hvis det blir forsinkelser, er det ikke usannsynlig at reetablering blir utsatt til våren 2024. Dette er fordi planting av hekker, trær og gressplen ikke er hensiktsmessig på vinterstid.    

Kartlegging med drone

Kommunen vil fly over anleggsområdet ukentlig og ta flybilder med drone. Disse er bilder tatt rett ned, og vil kun bli brukt internt i virksomheten. Hvis dronen skal fly direkte over din tomt, vil du få SMS-varsel i forkant.   

Kontaktinformasjon

Prosjektleder i Nordre Follo kommune: Andreas Lindhjem, tlf: 93 68 46 85, e-post: andreas.lindhjem@nordrefollo.kommune.no

Byggeleder i Nordre Follo kommune: Morten Andreassen, tlf: 90 62 62 52, e-post: morten.andreassen@nordrefollo.kommune.no

Prosjektleder i Park & Anlegg: Trond Vegard Hansen, tlf: 90 20 13 57, e-post: trond.hansen@park-anlegg.no

Anleggsleder i Park & Anlegg: Kjell Holm, tlf: 41 00 40 51, e-post: kjell.holm@park-anlegg.no