Meld feil

Kort fortalt

  • Meld feil gir deg mulighet til å melde inn problemer på vann og avløp til kommunen raskt og enkelt.
  • Du kan melde feil digitalt via mobil, pc eller nettbrett.

Meld feil

Meld feil

Du kan som innbygger og abonnent på kommunens vann- og avløpstjenester melde fra til kommunen om vann- og avløpsrelaterte feil som:

  • Skadet kumlokk
  • Kloakklukt
  • Uvant farge på vannet
  • Trykkfall i kraner

Hva skjer med meldingen min?

Innkomne meldinger blir fortløpende vurdert.

Det er fullt mulig å levere inn meldinger anonymt. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være tilgjengelig for andre. Selve meldingen er kun tilgjengelig for den i kommunen som behandler din melding. Meldingen du sender oss i Powel melding vil ikke bli brukt til noe annet enn å behandle hendvendelsen din.

Du kan selv følge status på henvendelsen din i Powel melding.

Kontaktinformasjon

Klikk her for å melde fra om feil på vann og avløp.

Vakttelefon vann og avløp: 64 87 12 66 (hele døgnet)

postmottak@nordrefollo.kommune.no